Peter de Boer

Van zaterdag 26 mei t/m zondag 8 juli 2018 is de tentoonstelling Zeehelden en romantiek van Peter de Boer te zien in de grote zaal van Galerie Posthuys.

 

Zeehelden en romantiek

Duinen en de zee, bos en de Pontweg, surfers en golven, zeehonden en hun centrum, strandjutters, wandelaars en een kopje koffie. Peter de Boer (Den Helder, 1979) voelt zich sterk verbonden met Texel en omgeving.

Zijn vorige expositie bij Galerie Posthuys was een familiekroniek die herinnering aan zijn opa die na de oorlog als duiker hielp om mijnen te ruimen rondom Texel. Ditmaal toont hij de romantiek van het hedendaagse duinlandschap en zeegezicht. In combinatie met zeehelden van deze tijd levert dat een interessant zicht op ons perceptie van zee en strand.

Intense natuurbelevingen zoals beschreven en geschilderd in de Romantiek vormen een inspiratiebron en uitgangspunt voor de Boer. Op een surfboard in de Noordzee, omgeven door niets dan zee en deining, met een blik op de horizon of richting strand en duinen. Daarin vindt hij een beeld van het oneindige, de passieve aanschouwing van het eeuwige, gedurende een tijdelijk ogenblik.
De horizon is een houvast maar is tegelijkertijd een natuurlijke grens die oneindigheid aangeeft. Als de zon erachter verdwijnt ontstaat besef van tijd en van vergankelijkheid. Misschien is dat ook wel waarom we ons vaak laten verleiden tot melancholie als we onze blik op de horizon vestigen.

De Boer toont in zijn zeegezichten en duinlandschappen veelal een pad dat leidt naar de zee. De zee als bestemming of doel is een metafoor voor vrijheid. Soms komen er mensen voor in de landschappen of zeegezichten. Surfers, strandjutters en zeehelden; het zijn hen die zich aangetrokken voelen tot de zee.
De schilderijen van de Noordzee zijn een esthetische vertolking van vrijheid en oneindigheid, maar tonen tegelijkertijd een sublieme dreiging die ons angst aanjaagt als deze transformeert van kabbelend naar een woeste klotsbak.

Het eiland Texel is omgeven door water en vergezichten. Hedendaagse romantiek van het landschap heeft een andere betekenis dan in de 18e eeuw.  Daar waar toen rijtuigreizigers geblinddoekt door de Alpen trokken om de wrede natuur niet te hoeven zien, zijn in de natuur zoals wij die kennen vrijwel altijd de sporen van menselijke aanwezigheid zichtbaar in het landschap. Deze menselijke aanwezigheid vat de Boer op als zowel geruststellend als verontrustend.
Geruststellend omdat het aangeeft dat het gebied niet volledig onherbergzaam is, er wordt een bepaalde veiligheid ervaren, als men ‘onder de mensen’ is, is men niet alleen. Eenwording met de natuur lijkt niet voor de mens weggelegd. Weliswaar kan de natuur esthetische genoegens oproepen, tegelijk blijkt ze onherbergzaam. Maar in dit geval, met tekenen van menselijke aanwezigheid lijkt het landschap getemd en onder controle.
Verontrustend daarentegen omdat diezelfde mensheid met steeds grotere snelheid het natuurschoon bevolkt, uitput, vervuilt en zelfs vernietigt. De balans blijkt volledig de verkeerde kant op te gaan en milieuorganisaties wereldwijd slaan alarm. Weten we het tij nog op tijd te keren, komen we nog tot inzicht en gaan we over tot actie voordat het te laat is? Plastic waarschuwingen, kleine geschilderde bewijsstukken van gevonden plastic op de stranden vormen bewijsstukken van waar we nu naar op weg zijn.

Naast zee-, strand- en duingezichten zijn er ook portretten te zien van zeeredders waaronder de Helderse held Dorus Rijkers maar ook een hedendaagse zeeredder als Bojan Slat. Ten tijde dat Dorus Rijkers zeelieden redde met zijn roeiboot had de wereld nog niet te maken met het plasticprobleem waar we momenteel steeds bewuster van worden. Daar waar hij mensen redde van de vernietigende kracht van de natuur, is het in onze tijd de vernietigende kracht van de mens die natuur in groot gevaar brengt. Drijfveren vanuit marktwerking, winstbejag en machtslust zorgen ervoor dat verantwoordelijken wegkijken. Een zeeheld als Bojan Slat onderneemt actie om te behouden wat ons lief is en daarmee manifesteert hij zich langzaam maar zeker tot redder der zeeën.