Danielle Vidal-Ausseil

Danielle Vidal-Ausseil doet in haar tekeningen verslag van de ruimtelijkheid van de natuur. Ze kiest voor verschillende elementen zoals water, aarde, horizon en lucht ten opzichte van elkaar te verschuiven. Niet alleen naast elkaar, maar vaak ook over elkaar heen – letterlijk door tekeningen op transparante vellen over elkaar heen te presenteren.
Steeds meer verwerkt ze accenten van menselijke présence in de natuur. Als noten in een partituur wordt de ritmische aanwezigheid zichtbaar door menselijke gestalten en industriële architectuur.

Vidal-Ausseil komt tot een werk door op locatie eindeloos veel schetsen, tekeningen en aquarellen te maken. Zij werkt die vervolgens uit in haar atelier. Door de intensieve herhaling van bepaalde thema’s in wisselende technieken ontstijgt zij het oorspronkelijke motief. “Ik pluk als het ware de beelden om daarna de geplukte wildernis te temmen”, licht ze haar scheppingsproces in beeldspraak toe.