Gerrit Gerritsen


Het landschap als blikopener
De fotografie van Gerrit Gerritsen

De acceptatie van fotografie als volwaardige discipline binnen de beeldende kunsten hangt nauw samen met het vermogen van de fotograaf om los te komen van de regsitratie van feiten als een op zichzelf staand doel. Gerrit Gerritsen (1955) is erin geslaagd een middenweg te vinden tussen fotografische documenten en beelden die steunen op puur artistieke uitgangspunten.

Tijdens zijn ontdekkingstochten gaat hij op zoek naar visuele meerwaarde. Zijn intenties zijn stevig verankerd in de serie ‘Nederlandschappen’ waarin hij persoonlijke landschapsbeleving verbindt met het streven naar de vertaling van observaties in authentieke beelden die er voorheen nog niet waren. Gerritsen fietst al sinds zijn kinderjaren door het rivieren- en polderlandschap van West-Overijsel. Hij ontwikkelde een bijzondere affiniteit voor ruime weidse landschappen.

Sinds 1983 fotografeert hij wat hij voordien uitsluitend met het oog waarnam. In de loop der jaren verlegde hij de horizon naar het landschap van de Waddeneilanden, Zuiwest-Friesland en Zeeland. Fotograferen is voor hem meer dan het registreren van feiten, maar hij houdt zich verre van ensceneringen die op effectbejag berusten. Hij bereikt zijn doel door details te isoleren, gegevens uit te vergroten en de sfeer te intensiveren met indringende clair-obscuur effecten. Kleur, licht- en schaduwwerking en optische standpunten bepalen in hoge mate het karakter van zijn foto’s. Een kwal op het strand, de lichtval op een stuk landbouwplastic, een schaap op de dijk en de huid van een koe krijgen een bijzondere lading door de aandacht van de fotograaf.
Door gegevens op een subtiele manier te belichten zijn beelden ontstaan die ondanks of juist door hun Nederlandse oorsprong een uitzonderlijke schoonheid bezitten. Gerritsen hanteert fototoestel en landschap als blikopener en als middel om mensen ervan te overtuigen dat er veel meer is dan men oppervlakkig geneigd is te zien.

Wim van der Beek, kunstrecensent