Margot de Jager

In het voorjaar van 2014 exposeerden Sandra Kruisbrink en Margot de Jager onder de titel Verbaasd Verdwaald.

Twee kunstenaars, bezig met landschap, natuur, plekken, bomen en planten. Je zou zeggen ze doen min of meer hetzelfde, maar niets is minder waar. Waar de één in een blad een boom ziet, ziet de ander een wolk. Waar de één slingerende wegen opmerkt, meent de ander onderwater-anemonen of wieren te zien.
Sandra Kruisbrink en Margot de Jager hebben in de loop van de jaren een eigen, uitgebreid plaatjesarchief aangelegd en gebruiken deze verzameling beelden als inspiratiebron voor hun tekeningen en schilderijen. Hoe zou het zijn als de één de beeldencatalogus van de ander als uitgangspunt neemt en vice versa.
Beide kunstenaars hebben ieder uit hun persoonlijk archief een representatieve selectie gemaakt voor de ander, die daaruit kan putten. Het uitgangspunt is kort geformuleerd: hoe ga je te werk met andermans materiaal en wat levert het op. Zijn er karakteristieken die zichtbaar blijven. Voeren de wegen der verbeelding toch naar onvermijdelijke vormen en beelden? Is het immers niet de persoonlijke fantasie die als motor fungeert bij het vormen van nieuwe beelden zoals een dichter op zoek gaat naar nieuwe woordcombinaties?
Het resultaat van deze uitwisseling is te zien in de tentoonstelling ‘Verbaasd, verdwaald’.