Maria Glandorf

Galerie Posthuys is t/m vrijdag 14 december 2018 alleen op afspraak open.
Van 15 december 2018 t/m 6 januari 2019 zijn nieuwe beelden te zien in de crypte van Galerie Posthuys.

Iedere houding, beweging, lichamelijk moment van ieder mens is interessant. Het is altijd dat ene moment dat, binnen de totale context, er niet anders had kunnen uitzien dan het doet. Het gaat mij niet zozeer om de bestudering van de beweging op zich zelf. Mijn beelden gaan over de krachten achter de beweging, waar de houding een zichtbaar teken van is.

In mijn werk ga ik uit van de mensvorm en een idee over het menselijk zijn.
Dit duizenden jaar oude thema in de beeldhouwkunst is onuitputtelijk.
Het wordt voor mij alleen maar steeds boeiender. Verwondering is wat aan mijn werk ten grondslag ligt.

Een beeldhouwwerk is een open gedachte in materiaal, die ontstaat uit een interactie tussen de maker, omgeving en materiaal.

Veruit het belangrijkste materiaal voor de beelden vind ik het altijd levende en veranderende daglicht, dit klinkt misschien wonderlijk maar licht en schaduwen zijn essentieel voor de beleving van ruimtelijk werk.

Concreter gezegd, gebruik ik materialen als hout, gips, buizen, staven, was, klei, platen, gaas, kortom alles wat te gebruiken is voor wat ik wil uitdrukken. Het zijn de tussenmaterialen, die geordend, vertaald en veranderd, vervolgens omgezet worden naar brons.
Tijdens het maken groeit een beeld naar de optimale vorm en expressie, de gebruikte materialen en constructie vormen de beeldtaal.
Tijdens het maakproces komen idee en materiaal samen.
Op een bepaald moment wordt het materiaal het idee, ofwel: het idee is geadopteerd door het materiaal, maar blijft tegelijkertijd een constructie.

Er is nu een eigen entiteit ontstaan: een ‘ding‘voor geestelijk gebruik.

De open gedachte als ‘ding‘ (waarneembaar ding, het beeldhouwwerk in dit geval) doet een beroep op de aanschouwer.
Het is belangrijk dat aan een beeldhouwwerk veel te zien en te beleven is.
Een kunstwerk moet de mogelijkheid bieden tot veel interpretaties en mag niet saai zijn of zomaar haar geheimen prijsgeven.

Mijn beelden zijn geworteld in de klassieke beeldhouwkunst.
Kunst en cultuur gaan in hun ontwikkeling stap voor stap voort.
Hoewel ze binnen de klassieke traditie passen, hadden mijn beelden, zoals ze er uit zien, nooit eerder dan nu, in deze tijd, gemaakt kunnen zijn.
Onze visie op de tijd waarin we leven is iets waar we niet om heen kunnen.
De beelden zijn hedendaags, al was het alleen maar omdat allerlei materialen en gereedschappen die we nu zo ‘vanzelfsprekend‘ vinden, er niet eerder waren of er anders uitzagen. Ze brachten een ander vormkarakter voort, een ander idee wellicht.

Maria Glandorf

 

Haar monumentale bronzen sculpturen zijn permanent te zien in één van de remises in de Liniedijk van de Stelling van Den Helder. Stichting Stelling maakte de remise in 2014 geschikt voor gebruik als expositieruimte. De remise is nu omgebouwd tot ‘schatkamer’ voor de kunstwerken van Maria Glandorf. Het beeldenfort is op afspraak te bezoeken.