Marit Dik

Dat Marit Dik wordt geïnspireerd door de natuur is duidelijk te zien aan de steeds terugkerende bomen en landschappen in haar werk. Aan de ene kant lijken de landschappen over te gaan in de figuren die in haar scènes verschijnen. Tegelijkertijd gaan de abstracte, landschappelijke taferelen die de achtergrond van deze schilderijen vormen een eigen leven leiden in haar series over bomen, bloemen en vogels. Door te abstraheren vestigt ze onze aandacht op specifieke details zonder te proberen om deze realistisch weer te geven. Ze schildert net voldoende details om de kijker voldoening te schenken en een indruk te geven van het moment en de plaats. En ligt hier de sleutel van het werk van Dik. Eigenlijk is zij niet geïnteresseerd in een realistische weergave van een situatie, in plaats daarvan is zij gericht op de atmosfeer, het gevoel, de emotie. Als je naar haar werk kijkt kun je de onuitgesproken spanning en de mogelijke gebeurtenis op de plek bijna voelen.