Michiel Jansen

De sculpturen van Michiel Jansen zijn ritmische studies in leisteen. Ondanks de waarschijnlijkheid van het gewicht lijken ze te zweven op water, wand en vloeroppervlak. Droog, diep en duister zijn de stenen die in de sculpturen vaak een sterke, heldere kleurbron lijken te verhullen.

Twee uitersten in het ‘zijn’ vormen het uitgangspunt voor zijn beelden. Aan de ene kant de primaire behoefte aan voeding en veiligheid. En aan de andere kant de behoefte overbodige ballast los te laten in een streven naar zelfverwezenlijking.Deze 2 verschillende uitgangspunten worden afwisselend uitgewerkt in leisteen. Dit is zichtbaar door de compacte statische vorm dan wel in de open en ritmische compositie.

Michiel Jansen werkt vele jaren met leisteen. Dat is een oeroud materiaal, steen die van nature gelaagd is. Als beeldhouwer herschikt hij die lagen en bouwt er nieuwe eigen vormen mee op. Deze vormen zijn vaak ontleend aan de natuur, vormcontrasten spelen ook een grote rol. Eerst wordt er een ontwerp gemaakt zonder rekening te houden met de beperkingen die de steen zou herbergen. Vervolgens worden de platen leisteen stuk voor stuk afzonderlijk bewerkt.Hakken , snijden boren en slijpen. Daarna worden ze met elkaar verbonden met kit en tenslotte altijd met een metalen binnenconstructie verbonden en tot een geheel gemaakt.

Soms vindt er daarna ook nog een totaalbewerking plaats. Met pure kleurpigmenten geeft hij de grijszwarte steen nog een extra lading. De schilder gaat hier hand in hand met de beeldhouwer. Die ontwikkeling van 2 dimensionaal naar het ruimtelijke is door de jaren heen goed waar te nemen. Ruimte en lichtwerking zijn belangrijke elementen van waaruit een beeld wordt ontworpen.

Vaak worden de beelden die Michiel maakt bevestigd aan de muur en soms lijkt het of die zware stenen beelden zweven. Regelmatig maakt hij ook werk in opdracht, dat vrij komt te staan in de ruimte, met of zonder sokkel. Zo is er door hem een beeld van hout vervaardigd dat dreef in het water, ondanks een gewicht van zo’n 400 kilo.