Petra de Bruijn

“In het schemergebied tussen waken en slapen, in het halfduister, in je ooghoeken of door je oogharen zie je iets, denk je iets te zien, hoop je iets te zien. Dat te onderzoeken. Wat is het geweest? Wat hoopte ik te zien? In een droom of trance iets mee te maken, iets te zien. Dat via de klei, de toevalligheden in het keramische proces te verbeelden. Dat is wat ik doe. “